Natječaj

Search form

Poziv za pripremu projekta u sektoru pomorskog prometa - OPERATIVNI PROGRAM „PROMET“ 2007. - 2013.

Referenca: 
TR.1.2. 15
Datum objave: 
10.11.2014.
Datum završetka natječaja: 
21.11.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
12.750.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog poziva je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstva za pripremu projekta u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama.

Cilj poziva je povećati kvalitetu pripremljenosti projekata te osigurati stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora za programsko razdoblje 2014.-2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati na temelju ovog poziva odnose se na:

  • izradu financijko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i opravdanost projekta (npr. Studija izvodljivosti, zajedno sa analizom troškova i koristi (CBA), studije predizvodljivosti, Master planovi)
  • izradu strateške procjene utjecaja na okoliš ili studije procjena utjecaja na okoliš
  • pregled i dopunu financijsko-ekonomskih studija i planova koji dokazuju prihvatljivost i opravdanost projekta, te strateških procjena utjecaja na okoliš ili studije procjena utjecaja na okoliš
  • izradu tehničke dokumentacije (studije, projektne dokumentacije, koncepata, metodologija, izvješća, istraživanja, projektnih aplikacija)
  • pregled i dopunu tehničke dokumentacije (studije, projektne dokumentacije, koncepata, metodologija, izvješća, istraživanja, projektnih aplikacija)
  • izradu dokumentacije za nadmetanje
  • pregled, izmjenu i dopunu dokumentacije za nadmetanje

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj ovog poziva je Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Stopa financiranja:

Maksimalni iznos potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova Projektnog prijedloga.

Trajanje projekta je maksimalno 33 mjeseca, a financirati će se aktivnosti koje su se provodile, provode se ili će se provoditi u vremenskom razdoblju od 01.01.2014. do 30.09.2016. godine.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/109

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumenti.zip3.24 MB