Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izgradnje mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama – 2. projektna faza

Datum objave: 
16.03.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.04.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj projekta je smanjenje teškoća u odvijanju prometa na području Grada Trogira, otoka Čiova i aglomeracije Split, što će dovesti do ubrzanja prometnih tokova, smanjenja zagušenosti i uklanjanja uskog grla, smanjenja štetnih emisija i povećane atraktivnosti regije u turističkom smislu.

Prihvatljivi prijavitelji: poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.

Ukupni prihvatljivi troškovi u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 117.719.207,20 kuna.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira se najviše 85% prihvatljivih troškova projektnog prijedloga, odnosno najviše 100.061.326,12 kuna.