Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa

Datum objave: 
14.09.2017.
Datum završetka natječaja: 
14.12.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ovaj ograničeni poziv namijenjen je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Upravi pomorstva, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Opći cilj je integracija hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog poziva iznose 6.000.000,00 kuna. Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.