Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

Referenca: 
KK.07.4.2.02
Datum objave: 
10.08.2016.
Datum završetka natječaja: 
09.12.2016.
Status: 
Program: 
Regija: 
Budžet: 
32.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj
ovog Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosi se na promicanje održive regionalne i lokalne mobilnosti, dok specifični cilj podrazumijeva izradu strateške dokumentacije u svrhu razvoja lokalne i regionalne mobilnosti u funkcionalnim regijama Istočna Hrvatska (Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija), Sjeverni Jadran (Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija i Istarska županija), Sjeverna Dalmacija (Zadarska županija) i Središnja Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija). 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, 
 • Primorsko-goranskoj županiji, Adamićeva 10, 51000 Rijeka, 
 • Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar,
 • Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split. 
Prihvatljive aktivnosti:

1. Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije, koja uključuje:

 • Aktivnosti prikupljanja podataka i identifikaciju relevantnih dionika,
 • Analiza postojećeg stanja, 
 • Izrada prometnog modela,
 • Definiranje ciljeva i mjera, 
 • Definiranje prioritetnih projekata. 
2. Provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za prometni masterplan funkcionalne regije, koja uključuje:

 • Određivanje sadržaja strateške studije,
 • Izrada strateške studije,
 • Osnivanje i rad Povjerenstva,
 • Izrada izvješća o provedenom postupku te Programa praćenja,
 • Provođenje javnih konzultacija (uvida), prikupljanje i obrada relevantnih očitovanja tijela i institucija,
 • Ostale mjere informiranja i konzultiranja šire i zainteresirane javnosti. 
3. Upravljanje projektom.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 8.000.000,00 kn. 

Stopa sufinanciranja:

Maksimalni iznos potpore iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Sažetak_poziva_PDF.pdf291.88 KB