Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I i II), Sisačko – moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Referenca: 
KK.07.4.2.04
Datum objave: 
12.06.2017.
Datum završetka natječaja: 
12.10.2017.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice regionalne (područne) samouprave, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Ovaj ograničeni poziv namijenjen je dvjema grupama prijavitelja.

Grupu prijavitelja A čini:
1. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., Park stara Trešnjevka, 10000 Zagreb

Grupu prijavitelja B čine:
1. Sisačko – moslavačka županija, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak
2. Bjelovarsko – bilogorska županija, Ulica dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iznose 28.000.000,00 kuna.
Postotak sufinanciranja bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti grupi prijavitelja A unutar ovog poziva je 16.000.000,00 kuna.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti grupi prijavitelja B unutar ovog poziva je 6.000.000,00 kuna.