Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.

Datum objave: 
25.05.2017.
Datum završetka natječaja: 
26.07.2017.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028. Opći cilj Poziva jest uklanjanje uskih grla u osnovnoj mreži TEN–T unutarnjih plovnih kako bi se povećala mobilnost i održivost međunarodnog teretnog tranzita kroz Hrvatsku. 
Unaprijed definirani prijavitelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra. 

Prihvatljive aktivnosti: 
  • izrada Strategije razvoja riječnog prometa za razdoblje 2018.-2028.; 
  • provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja riječnog prometa za razdoblje 2018.-2028.; 
  • izrada Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.; 
  • revizija Masterplana luke Vukovar; 
  • revizija Masterplana luke Osijek; 
  • revizija Masterplana luke Slavonski Brod; 
  • promidžba i vidljivost; 
  • upravljanje projektom i administracija. 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog poziva iznose 10.000.000 kuna što je ujedno i maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu.
Postotak sufinanciranja bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka, a razlika od minimalno 15% prihvatljivih izdataka projekta bit će financirana iz državnog proračuna. 

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 26. srpnja 2017. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Sažetak_poziva.pdf310.53 KB