Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske

Datum objave: 
15.01.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.03.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Predmet ovog poziva je izrada studije koja će služiti kao stručna podloga za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 4.500.000,00 kuna, od čega 3.825.000,00 kuna potječe iz Kohezijskog fonda i 675.000,00 kuna iz Državnog proračuna. Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.