Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske

Datum objave: 
15.01.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.03.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha poziva je izraditi stručnu podlogu za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske temeljem kojeg bi se izradio Zakon o integriranom javnom prijevozu putnika, a koji bi pridonio povećanju mobilnosti svih građana kao i održivosti sustava javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske koji su identificirani kao krajnji korisnici projekta.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 4.500.000,00 kuna. Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga. 

Projektne prijave se predaju u periodu od 15.1.2018. godine do 30.03.2018. godine.