Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu

Datum objave: 
12.07.2017.
Datum završetka natječaja: 
12.09.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Ovaj ograničeni poziv namijenjen je tvrtci HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb.

Opći cilj: razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke.

Specifični cilj: izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda unutar ovog poziva iznose 850.000,00 kuna što je ujedno i maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu unutar ovog poziva.

Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga, vodeći računa o ukupnom raspoloživom iznosu bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz ovog poziva su:

  1. izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu novih putničkih vlakova;
  2. promidžba i vidljivost.