Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac

Datum objave: 
08.03.2018.
Datum završetka natječaja: 
30.04.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac. Svrha ovog poziva je izrada studije izvodljivosti koja sadrži detaljnu analizu opcija, a koja će poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekata jačanja kapaciteta, poboljšanju ekoloških standarda i zaštite od buke autoceste Zagreb-Karlovac.

Jedini mogući Prijavitelj je Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Širolina 4, 10000 Zagreb.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar ovog Poziva iznose 1.499.999,25 kuna što je ujedno i maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu unutar ovog Poziva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Postotak sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka.