Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Datum objave: 
31.10.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj ovog Poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijava do 31.12.2018 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv, ovisno što nastupi prije. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 176.470.588,00 kn.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.175.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 58.800.000,00 kuna (Sredstva Europske unije + Sredstva državnog proračuna).

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova.