Pravni savjetnik

Search form

Organizacija: 
ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
Lokacija: 
Bruxelles, Belgija
Datum objave: 
11.12.2013.
Datum završetka: 
12.01.2014.
Kratki opis posla: 

ENTSO-E je europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju i traži pravnog savjetnika za rad u punom radnom vremenu. 

Profil zaposlenika:

  • Sveučilišna pravna diploma, sa specijalizacijom Europskog prava, uključujući i mogućnosti specijalizacije u području energetike
  • Iskustvo u energetskom sektoru
  • Izvrsne vještine u prezentacijama i govoru na engleskom jeziku te po mogućnosti francuskom i nizozemskom jeziku
  • Sposobnost u upravljanju više projekta istovremeno 
E-mail za prijavu: career@entso.eu