Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora

Search form

Kratki opis: 

Unutar programa opisani su modaliteti prekogranične suradnje za razdoblje 2007.- 2013. godine i to u pograničnom području dvaju država, odnosno na području Dubrovačko neretvanske županije te općina Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje. Pored spomenutih pograničnih područja, u programu će sa svojim projektima moći u manjem dijelu sudjelovati i tzv. pridružene regije, odnosno Splitsko-dalmatinska županija te Nikšić, Podgorica i Danilovgrad. 
Sukladno zajednički definiranim prioritetima i mjerama, suradnja se odvija na područjima kao što su zaštita okoliša, prirodno i kulturno nasljeđe, turizam i kultura. Osim toga, poticat će se provedba malih projekata usmjerenih na razvoj zajednice i dobrosusjedskih odnosa. 
U razdoblju od 2007. - 2013. godine, godišnja alokacija po programu za Republiku Hrvatsku iznosi 400.000,00 EUR za svaku godinu. Minimalne i maksimalne alokacije po projektu kreću se od 50.000,00 - 300.000,00 EUR. Kao i u svim ostalim programima prekogranične suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU sredstvima, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%. Kao i u ostalim programima prekogranične suradnje s državama ne-članicama EU (Hrvatska-Srbija te Hrvatska-BiH), hrvatski partneri sufinanciraju projekte vlastitim sredstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (drugi donatori, banke itd.). U navedenim se programima koristi i metoda predfinanciranja od strane EU prema kojoj korisnik bespovratnih sredstava dio sredstava (ovisno o njihovom iznosu i trajanju projekta) dobiva unaprijed.