Prekogranični program Hrvatska – Srbija

Search form

Kratki opis: 

Programsko područje čine prihvatljiva i pridružena područja. U sklopu IPA Programa Hrvatska-Srbija prihvatljivo područje čine Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija, a pridruženo područje Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija. Pridruženo područje se od prihvatljivog razlikuje po tome što se u njemu može potrošiti ne više od 20% iznosa pojedine alokacije. U Republici Srbiji prihvatljivo područje čine Sjevernobački okrug, Južnobački okrug, Zapadnobački okrug i Sremski okrug, dok pod pridruženo područje spada Mačvanski okrug. 
Program definiraju dva prioriteta (Održivi socioekonomski razvoj i Tehnička pomoć) i pripadajuće im mjere (Gospodarski razvoj, Zaštita okoliša, People-to-people, Upravljanje programom i njegova provedba te Informiranje, promidžba i evaluacija programa). 
Minimalne i maksimalne IPA alokacije po projektu kreću se od 30.000,00 - 300.000,00 EUR. Kao i u svim ostalim programima prekogranične suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU sredstvima, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%. Kao i u ostalim programima prekogranične suradnje s državama ne-članicama EU (Hrvatska-Crna Gora te Hrvatska-BiH), hrvatski partneri sufinanciraju projekte vlastitim sredstvima, sredstvima partnera na projektu te sredstvima iz drugih izvora (drugi donatori, banke itd.) U navedenim se programima koristi i metoda predfinanciranja od strane EU, prema kojoj korisnik bespovratnih sredstava dio sredstava (ovisno o njihovom iznosu i trajanju projekta) dobiva unaprijed.