Prekogranični program Mađarska – Hrvatska

Search form

Kratki opis: 

Prihvatljiva područja obuhvaćaju sljedeće hrvatske županije: Međimursku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku. Pridružena područja koja mogu koristiti najviše 20% ukupnih sredstava iz EU fonda IPA su: Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija. 
Sredstva su dostupna u programski prihvatljivom području za projekte zaštite okoliša, projekte koji jačaju gospodarsku i socijalnu koheziju, kao i zajednička istraživanja, razvoj i inovacije te projekte promocije prekogranične mobilnosti tržišta rada. Značajni dio sredstava namijenjen je razvojnim projektima iz područja turizma, uključujući razvoj turističke infrastrukture, kao i aktivnosti s ciljem očuvanja zajedničke kulturne baštine. Program financira projekte koji će biti izabrani temeljem kvalitete, a pripadaju barem jednom od sljedećih prioriteta i mjera programa: Održivi okoliš i turizam (mjere: Održiv i atraktivan okoliš; Održiv turizam na području rijeka Mure, Drave i Dunava) i Razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta (Gospodarska suradnja; Razvoj zajedničkih ljudskih kapaciteta). 
Vrijednost Programa za razdoblje 2007. - 2011. je 35.542.216,00 EUR. Kao i u svim ostalim programima prekogranične suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU (IPA) sredstvima, dok sufinanciranje od strane korisnika (tzv. nacionalno sufinanciranje) iznosi najmanje 15%. Neprofitne organizacije i udruge koje kao pravne osobe nisu izravni korisnici sredstava državnog proračuna RH imaju pravo na nacionalno sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Predfinanciranje nije predviđeno. Sufinanciranje od strane EU kreće se od 10.000,00 – 3.000.000,00 EUR po projektu, ovisno o prioritetu i mjeri.