Prekogranični program Slovenija – Hrvatska

Search form

Kratki opis: 

Prihvatljivo područje obuhvaća sljedeće hrvatske županije: Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Karlovačka, Primorsko-goranska i Istarska. Pridruženo područje koje može koristiti najviše 20% ukupnih sredstava iz EU fonda IPA je Grad Zagreb. Prekogranični program Hrvatska – Slovenija bazira se na dva prioriteta (Gospodarski i društveni razvoj te Održivo upravljanje prirodnim resursima) i 5 odgovarajućih mjera (Turizam i ruralni razvoj, Razvoj poduzetništva, Društvena integracija, Zaštita okoliša i Očuvanje zaštićenih područja). Za razdoblje 2007. - 2011. programu je na raspolaganju iznos od 28.946.970,00 EUR. Kao i u svim ostalim programima prekogranične suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, projekti se financiraju do 85% bespovratnim EU (IPA) sredstvima, dok sufinanciranje od strane korisnika iznosi najmanje 15%. Predfinanciranje nije predviđeno.
Alokacije IPA sredstava po projektu iznose 75.000,00 - 2.000.000 EUR, ovisno o prioritetu i pozivu.