Natječaj

Search form

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Referenca: 
RC.2.1.11
Datum objave: 
19.03.2014.
Datum završetka natječaja: 
30.06.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
34.679.375,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Cilj: 

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te unapređenje poslovnog okruženja postići će se primjenom sveobuhvatnog pristupa glavnim strateškim potrebama malog i srednjeg poduzetništva, kroz radnje koje imaju za cilj poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje proizvodnih investicija i jačanje njihove održivosti i konkurentnosti. Poziv je usmjeren ka podupiranju razvoja inovativnih i naprednih e-poslovnih rješenja kako bi se poduzetnicima putem korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) omogućilo rješavanje specifičnih poslovnih problema, a s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. Ovim Pozivom će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke za informatičku opremu i softver, što će poticati uvođenja naprednih e-poslovnih modela u mikro, mala i srednja poduzeća te poticati konkurentnost istih putem informatizacije poslovnih procesa. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju sve navedene uvjete: 

 • Mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.
 • Registrirani su u Republici Hrvatskoj
 • Su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine, te imaju ostvareni promet u 2013. godini, ukoliko se projektna prijava predaje u 2014. godini
 • Nisu bili u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci prije dana podnošenja projektne prijave
 • Imaju najmanje jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na temelju broja godišnjih jedinica rada. 
Prihvatljive aktivnosti: 

Prihvatljivi projekti su investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti: 

 • Analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenje IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, kako internih (kao što je informatizacija skladišta), tako i onih procesa koji se protežu izvan granica poduzeća (kao što su upravljanje lancem opskrbe i upravljanje odnosima s kupcima)
 • Nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa
 • Uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese
 • Uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima
 • Iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina 
Iznosi sufinanciranja: 

Minimalan iznos potpore je 150.000,00 kn, a maksimalan 750.000 kn prema prihvatljivim troškovima. 

Stope sufinanciranja: 

Najviši intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti: 

 • Skupina I - maksimalno 85%
 • Skupina II - maksimalno 80%
 • Skupina III - maksimalno 75%
 • Skupina IV, V - maksimalno 70% 
Prijave na natječaj zaprimaju se od 1. rujna 2014. godine.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-ko...