Natječaj

Search form

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar)

Referenca: 
KK.08.2.1.03
Datum objave: 
31.03.2017.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2018.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
39.407.381,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima. Ministarstvo je odabralo 5 pilot područja (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar) u kojima će provoditi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Kao preduvjet uspješne provedbe razvojnih projekata iz pet Intervencijskih planova, pripremljenih od strane izabranih pilot područja, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju te provesti aktivnosti jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave nadležnih za provedbu tih Intervencijskih planova.

Predmet Poziva:

  • Grupa aktivnosti A: Priprema dokumentacije koja je preduvjet za razvoj, prijavu i provedbu projekata iz odobrenih Intervencijskih planova u pet pilot gradova,
  • Grupa aktivnosti B: Izgradnja kapaciteta gradova/nositelja Intervencijskih planova za razvoj i provedbu integriranih programa/alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja.

Financijska alokacija:

  • Grupa aktivnosti A: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iznosi 26.657.381,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru Poziva može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.400.000,00 kuna,
  • Grupa aktivnosti B: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iznosi 12.750.000,00
    kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru Poziva može
    dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.550.000,00 kuna.

Postotak sufinanciranja po pojedinom projektu može iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka. Projektni prijedlozi podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1324

Dokumenti: 
AttachmentSize
9b1.2.1_Sažetak_poziva-1.docx117.14 KB