Natječaj

Search form

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

Datum objave: 
28.03.2019.
Datum završetka natječaja: 
31.10.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha ovog Poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj odnosno regionalnoj razini, a njegova je svrha pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj odnosno regionalnoj razini.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti:

  • Virovitičko-podravska županija
  • Grad Ilok
  • Grad Lipik
  • Grad Našice
  • Grad Pakrac
  • Grad Požega
  • Općina Vrpolje
Ukupna dostupna raspoloživa financijska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 332.000.000,00 kuna. MRRFEU (UT) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva EFRR-a u okviru ovog Poziva. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.