Natječaj

Search form

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020.

Referenca: 
RC.2.2.07
Datum objave: 
04.12.2013.
Datum završetka natječaja: 
08.01.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
45.765.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020.“ je ograničeni poziv za dostavu prijedloga na koji se mogu prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo putem otvorenog poziva na dostavu prijedloga ˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014-2020˝ koji su bili otvoreni između 2011. i 2013. godine (ukupno su bila četiri otvorena Poziva), odn. čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a. 
Glavni cilj ovog Poziva je izgradnja administrativnih kapaciteta i spremnosti za korištenje EU fondova (Kohezijska politika) i drugih instrumenata za istraživanje i razvoj i inovacije. Poziv se fokusira na razvoj sve projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata vezanih za istraživanje, razvoj i inovacije koji neposredno ostvaruju specifični cilj Mjere 2.2 OPRK-a 2007. – 2013. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Samo prijavitelji s projektima odabranim prema Otvorenim pozivima Pripreme zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014. – 2020., a koji su uključeni na listu odabranih projekata MZOS-a te koji nisu financirani iz drugih javnih izvora za istu vrstu opravdanih troškova, i/ili su:

 • Javna visoka učilišta koja su financirana preko 50,01 % iz javnih izvora i koja su upisana u Upisnik visokih učilišta
 • Javne znanstvene organizacije koje su financirane preko 50,01 % iz javnih izvora i koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija
 • Znanstveno-tehnologijski parkovi 
Prihvatljive aktivnosti: 

Izrada projektne dokumentacije za sljedeće vrste budućih infrastrukturnih projekata:

 • Izgradnja nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri)
 • Poboljšanje/proširenje postojećih objekata u javnim istraživačkim organizacijama, visokim učilištima i znanstveno – tehnologijskim parkovima u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja)
 • Rekonstrukcija, adaptacija ili modernizacija postojeće istraživačke infrastrukture
 • Opremanje postojećih ili novih objekata u okviru javnih istraživačkih organizacija, visokih učilišta i znanstveno-tehnologijskih parkova 
što znači razvoj sljedećih vrsta projektne dokumentacije:

 • Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi
 • Potrebnih doprinosa (npr. vodeni doprinosi, komunalni doprinosi) za dobivanje dozvole za infrastrukturni projekt (glavni projekt)
 • Tehničke dokumentacije: idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme
 • Natječajne dokumentacije za nabavu opreme
 • Studije utjecaja na okoliš gdje je to potrebno (uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode)
Stopa sufinanciranja: 

Postotak financiranja projekta je do 100% ukupnih troškova projekta za bespovratna sredstva visokim učilištima, javnim istraživačkim institutima i znanstveno-tehnologijskim parkovima. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Upute za prijavitelje.pdf814.18 KB
Dokumentacija.zip2.96 MB