Pristup tržištu

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Podrška malim i srednjim poduzećima na tržištima izvan Europe pomoću specifičnih centara i helpdesk-ova. Podržavat će se međunarodna poslovna suradnja smanjenjem razlika u zakonodavstvu i poslovnim okruženjima u EU i njenim glavnim trgovačkim partnerima. Osigurat će se aktivnosti kojima će se olakšati kreiranje nacionalnih i regionalnih politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi te studije i najnovije trendove u razvoju pojedinih sektora i europskih i svjetskih tržišta. Podrazumijevaju se i godišnja EU izvješća o konkurentnosti i analize o smanjenju administrativnog opterećenja zakona za male i srednje poduzetnike.