Natječaj

Search form

Program Istočna partnerstva u kulturi II

Referenca: 
2014/S 059-098347
Datum objave: 
25.03.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
4.570.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Program Istočna partnerstva u kulturi (EaP) temelji se na iskustvu prethodne generacije ovog programa, a ima za cilj daljnje jačanje kulturne politike kao i kapaciteta u sektoru kulture i kulturnih operatora u EaP zemljama. Naime, njegov je cilj razvoj kulturne i kreativne industrije kao vektora kulturnog, društvenog i gospodarskog razvoja, stvaranjem sinergije između javnih i privatnih subjekata za što učinkovitiji kulturni sektor. Također, programom se jača doprinos civilnog društva u razvoju kulturne politike i premošćivanju jaza između državnih institucija i nezavisnog sektora, jačajući ulogu kulture kao pokretača reformi, interkulturnog dijaloga i socijalne kohezije. Jedan od ciljeva je i olakšavanje sudjelovanja zemalja u međunarodnim suradničkim inicijativama u području kulture, uključujući medije i program Kreativna Europa te UNESCO.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Forecast.PDF63.57 KB