Natječaj

Search form

Program podrške brdsko-planinskim područjima

Datum objave: 
26.03.2019.
Datum završetka natječaja: 
12.04.2019.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
25.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalaze jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata u 2019. godini. 
Cilj Programa podrške brdsko-planinskim područjima je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. 

Program je koncipiran kakoodgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u: 
  • unaprjeđenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture, 
  • pripremi infrastrukture kaopreuvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak, 
  • sanaciju šteta nainfrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinasko područje 

Raspoloživa sredstva iznose 25.000.000,00 kn. Ukupna vrijednost sufinanciranja po Korisniku je najviše 700.000,00 kn

Prihvatljive su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih projekata.
Natječajna dokumentacija dostupna je za preuzimanje na stranici razvoj.gov.hr.