Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija - ICT PSP

Search form

Kratki opis: 

Predviđeno trajanje ICT PSP programa je od 2007. do 2013. godine, a ukupni proračun programa je 730 milijuna eura, što se raspoređuje po godinama trajanja. Program podupire akcije poticanja inovacije i konkurentnosti putem šireg usvajanja i što boljeg korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija među građanstvom, u tijelima državne vlasti i u gospodarskom sektoru. Svojevrsni je nastavak e-TEN, Modinis i e-Content programa te obuhvaća projekte koji omogućavaju jednak pristup informacijskom prostoru u smislu sigurnosti, većeg kapaciteta i infrastrukturne podrške, s ciljem prevladavanja prepreka u razvoju informacijskog društva, a u skladu ispunjenja ciljeva strategije EU za informacijsko društvo Digitalna agenda za Europu. 

Program se provodi putem:  

  • ograničenog broja projekata namijenjenih za aktivnosti većeg opsega (projekti tipa A)
  • provođenjem više manjih pilot projekata (projekti tipa B) 
  • razvojem tematskih mreža 
  • mreža najbolje prakse