Natječaj

Search form

Projekti građevinskih kapaciteta

Datum objave: 
01.06.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.09.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Budžet: 
15.000.000 €
Kratak opis natječaja: 

Program LIFE+ objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša a drugi za klimatske promjene. Program je katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije. Projekt građevinskih kapaciteta ima za cilj pružiti financijsku potporu za aktivnosti vezane za izgradnju kapaciteta država članica EU s ciljem njihovog umrežavanja za sudjelovanje u programu LIFE+. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Korisnici su javna tijela nadležna za provedbu programa LIFE+ u državama članicama EU. Prijedloge projekta može podnjeti jedan korisnik ili partnerstvo, dok se aktivnosti moraju odvijati unutar teritorija glavnog podnositelja zahtjeva projekta. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Implementacija aktivnosti,
 • Monitoring utjecaja aktivnosti projekta,
 • Aktivnosti vezane uz komunikaciju i diseminaciju,
 • Projektni menadžment,
 • Kontrola kvalitete,
 • Priprema tehničkih dokumenata, administrativne i legalne procedure,
 • Regrutacija novog osoblja za nacionalne i regionalne LIFE točke,
 • Trening, radionice i sastanci,
 • Participacija i sudjelovanje u umrežavanju,
 • Olakšavanje razmjena iskustava i najboljih praksi, te promocija i diseminacija korištenja rezultata projekta unutar LIFE programa,
 • Troškovi prijevoda,
 • Helpdesk konzultacije,
 • Financijski/tehnički treninzi o projektnom menadžmentu tekućeg projekta,
 • Promocija zajedničkih projekata s ciljem povećanja međunarodnog cilja,
 • Rad s INEA, EEN i sličnim mrežama.
Iznos sufinanciranja: 

Maksimalan iznos sufinanciranja pojedinog projekta iznosi ukupno 1.000.000 €.

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore po pojedinom projeku iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.52 MB