Natječaj

Search form

Projekti književnih prijevoda

Datum završetka natječaja: 
06.02.2013.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
minimalno 2.000,00 € maksimalno 60.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Nastoji unaprijediti europsko poznavanje književnosti i književne baštine kroz promicanje mobilnosti književnih djela u europskim zemljama. Izdavačke kuće mogu ostvariti potporu za prevođenje književnih djela s jednog europskog jezika na drugi i njihovo objavljivanje. Potpora iznosi od 2 000,00 do 60 000,00 EUR, a moguće ju je ostvariti u iznosu do 50% ukupnih dozvoljenih troškova projekta. Traje do 24 mjeseca. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva moraju: biti javna ili privatna izdavačka kuća (prijaviti se ne smiju fizičke osobe); imati registrirano sjedište u jednoj od zemalja koje sudjeluju u Programu.
Prihvatljivi projekti: prihvatljivi projekt sastoji se od prijedloga prijevoda jedne ili do najviše deset djela fikcije s jednog europskog jezika (izvorni jezik) na drugi europski jezik (ciljni jezik); prihvatljivi su isključivo troškovi prijevoda; prihvatljiva su isključivo djela fikcije, bez obzira na njihov književni žanr, kao što su romani, pripovijetke, kratke priče, drame, poezija ili stripovi, nisu prihvatljiva druga djela, na primjer turistički vodiči, autobiografije, biografije, eseji ili radovi iz područja humanističkih znanosti (kao što su povijest, filozofija, ekonomija i slično) i općenito radovi koji se odnose na druge znanosti (kao što su fizika, matematika i slično); izvorni radovi moraju biti napisani od strane autora koji su državljani države članice Programa, osim djela napisanih na latinskom i starogrčkom; radovi moraju biti prethodno objavljeni; radovi ne smiju biti prethodno prevedeni na ciljni jezik; izabrani kandidati će morati dokazati da su vlasnici prava relevantnog književnog djela predloženog za prijevod (to znači da je podnositelj zahtjeva dužan osigurati prijenos prava ugovora uredno datiranog i potpisanog prije potpisivanja ugovorne obveze od strane Izvršne agencije; prijevod (projektne aktivnosti) moraju započeti u roku određenom u kalendaru; trajanje projekta ne smije biti duže od 24 mjeseca te mora obuhvatiti razdoblje od datuma početka prijevoda prvog djela do datuma objave posljednjeg prevedenog djela.
Izvor: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/index_en.php