Projektne grupe

Search form

Program: 
Kratki opis: Jedan od alata programa Fiscalis 2013 i Carine 2013. Projektna grupa ima specifične prije definirane ciljeve i precizno opisane očekivane ishode. Obično se sastoje od ograničenog broja zainteresiranih zemalja (5-10 sudionika). One su operativne tijekom određenog vremena tokom kojeg se održava određen broj sastanaka. Projektne grupe moraju informirati sve zemlje sudionike programa i Europsku komisiju o napretku svog rada. U tu svrhu izrađuju se izvješća nakon svakog radnog sastanka, a jednom godišnje, izrađuje se izvješće kojim se informira Europska komisija.