Natječaj

Search form

Promicanje doprinosa privatne štednje za adekvatnu mirovinu

Referenca: 
VP/2014/014
Datum objave: 
04.11.2014.
Datum završetka natječaja: 
23.12.2014.
Status: 
Budžet: 
1.000.000 €
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog poziva za podnošenje prijedloga je podržati prekograničnu suradnju, mirovine i financijske usluge, kao i interesne skupine s pogledom na podizanju kvalitete dopunskih mirovinskih sustava i njihov doprinos za osiguranje prihoda mirovine. Ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga predviđa podržati dvije grupe rada. Prvo, potpora se može dodijeliti jednom projektu čiji je cilj razvijanje dobrovoljne kvalitetne oznake za mirovinski sustav. Drugo, potpora se može dodijeliti jednom ili dva transnacionalna pilot projekata na pretvorbu mirovinskog sustava i drugih dobra (osobito stambene) u sigurnu imovinu. Svi zahtjevi moraju biti pravilno sastavljeni i registrirani u programu EASI-PROGRESS-u zemalja koje sudjeluju u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Konferencije i seminari
  • Trening aktivnosti
  • Podizanje svijesti i širenja aktivnosti
  • Akcije usmjerene na stvaranje i poboljšanje mreža, razmjene dobre prakse
  • Studije, analize, mapiranje projekata
  • Istraživačke aktivnosti

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Neprofitne organizacije
  • Međunarodne organizacije

Iznos sufinanciranja:

Europska komisija očekuje da će dodijeliti dva ili tri bespovratna sredstva u sklopu ovog poziva. Komisija zadržava pravo ne dati u distribuciju sva sredstva koja su na raspolaganju. Zatražena potpora EU-a ne smije prelaziti 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a kandidati moraju jamčiti sufinanciranje u gotovini od preostalih 20%. Iznos manji od 20% od ukupnih prihvatljivih troškova mora biti podržan od strane podnositelja zahtjeva ili iz drugih izvora izvan proračuna Europske unije.

Izvor: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=419&furth...

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumenti.zip404.84 KB