Promicanje zdravlja, uključujući smanjenje zdravstvenih nejednakosti

Search form

Kratki opis: 
Aktivnosti u sklopu cilja promicanje zdravlja, uključujući smanjenje zdravstvenih nejednakosti za 2013. godinu:

Promoviranje inicijativa koje promiču zdrav život i zdravo starenje:

 • kronične bolesti i promocija zdravlja kroz životne cikluse
 • podrška prioritetima europskog inovativnog partnerstva o aktivnom i zdravom starenju
 • potporne inicijative otkrivanja uzroka, te otklanjanja nejednakosti u zdravstvu unutar i između država članica
 • paketi usavršavanja za profesionalce u zdravstvu kako bi se poboljšao pristup i kvaliteta zdravstvenih usluga za migrante i manjine
 • potporne aktivnosti o efektivnom korištenju kohezijskih i strukturnih fondova u pogledu investicija u zdravstvo
 • informacije građanima i ključnim igračima o Direktivi o primjeni prava pacijenata u slučaju međudržavne zdravstvene zaštite
 • procjena tehnologije u zdravstvu
 • pregled zakonodavnog okvira o elektroničkim registrima u zdravstvu u državama članicama
 • osnaživanje pacijenata u upravljanju kroničnim bolestima
 • pilot mreže suradnje po Direktivi 2011/54/EU
 • pregled edukacijskih programa i programa usavršavanja za profesionalce u zdravstvu u državama članicama EU
 • pregled i mapiranje kontinuiranog profesionalnog razvoja radnika u zdravstvu
 • učinkovito regrutiranje i strategije zadržavanja radnika u zdravstvu 
 • komuniciranje prehrane i tjelesne aktivnosti
 • zajednička aktivnost potpore državama članicama u pogledu nastavka rada na zajedničkim prioritetima strategije o alkoholu EU
 • znanstvena i tehnička pomoć zdravstvenom forumu EU

Prevencija glavnih bolesti:

 • razvoj europskog vodiča o poboljšanju kvalitete opsežne kontrole na rak
 • integrirani nadzor ne-zaraznih bolesti
 • aktivnosti u pogledu kroničnih bolesti
 • potpora registrima rijetkih bolesti i mrežama u pogledu njihove održivosti
 • potpora informacijskim mrežama o malignim tvorbama na plućima