Natječaj

Search form

Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini

Referenca: 
HR.3.1.20
Datum objave: 
20.02.2015.
Datum završetka natječaja: 
24.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
19.973.500,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj
ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je uspostava odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu.
Specifični cil
j ovog poziva usmjerene je na uspostavu programskih, kadrovskih i materijalnih uvjeta u gimnazijama koji će omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija u području matematike, prirodoslovlja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji:

Ustanove koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja prema gimnazijskom programu sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta,
  • aktivnosti vezane uz razvoj i/ili modernizaciju kurikuluma fakultativnih predmeta u području prirodoslovlja, matematičkih i digitalnih kompetencija (biologija, kemija, matematika, fizika i informatika), jačanje nastavničkih kompetencija za izradu novog kurikuluma i provedbu novih nastavnih sadržaja te primjenu suvremenih metoda poučavanja i novih tehnologija, poboljšanje materijalnih uvjeta potrebnih za provedbu novog kurikuluma,
  • aktivnosti vezane uz informiranje i vidljivošću.

Iznos sufinanciranja:

Minimalni iznos traženih bespovratnih sredstava za financiranje projekta je 350.000,00 kn, dok je maksimalni iznos traženih sredstva 2.500.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Sufinanciranje projekta je moguće u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/124

 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.45 MB
Pitanja i odgovori 1.pdf398.71 KB