Natječaj

Search form

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca

Referenca: 
KK.08.2.1.08
Datum objave: 
31.05.2017.
Datum završetka natječaja: 
30.06.2022.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca. U okviru ovog Poziva financirat će se projekti prijavitelja koji su unaprijed definirani Akcijskim planom u okviru Intervencijskog plana Grada Benkovca, a s ciljem postizanja ciljeva integrirane regeneracije Grada Benkovca, odnosno ciljeva zadanih Intervencijskim planom za Grad Benkovac.

Prihvatljivi prijavitelji: Grad Benkovac, trgovačko društvo "Vodovod i odvodnja" d.o.o. i Zavičajni muzej "Benkovac"

Ukupna alokacija: 120.040.491,00 HRK.
Postotak sufinanciranja bespovratnih sredstava po pojedinom projektu smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka. 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. lipnja 2022. godine. 

Dokumenti: