Natječaj

Search form

Provedba projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.01
Datum objave: 
20.03.2015.
Datum završetka natječaja: 
24.04.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
176.699.280,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem osiguravanja i djelotvornog korištenja sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa dodijeljenih kroz OP Promet, Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke (sufinancirano ERDF-om), u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo za dostavu projektnog prijedloga za projekt, koji se planira sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2007. - 2013. Riječ je o ograničenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen isključivo za dostavu projektnog prijedloga za projekt, koji se planira sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2007-2013. U okviru natječaja, prihvatljiv je projekt "Izgradnja mosta kopno - Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 1. Faza i 2. Faza 2.". 

Prihvatljivi prijavitelj: 

Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva su Hrvatske ceste, d.o.o., Zagreb, kao što je to definirano smjernicama za poziv na dostavu projektnog prijedloga. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Aktivnosti koje će se financirati na temelju ovog Poziva odnose se na: 

  • Troškove planiranja i projektiranja,
  • Rješavanje imovinsko-pravnih poslova i kupovinu zemljišta, 
  • Troškove građenja i izgradnje,
  • Troškove nabave postrojenja i strojeva predviđenih tehničkom projektnom dokumentacijom, 
  • Troškove nadzora na projektu, 
  • Informiranje i publicitet vezani uz izradu studija, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.)., 
  • Upravljanje projektom i administraciju. 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalan iznos sufinanciranja je 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a sama je visina sufinanciranja direktno povezana sa izračunima financijskog jaza (funding GAP analysis). 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.07 MB