Natječaj

Search form

Provedba projekata iz područja zračnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.2.01
Datum objave: 
15.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
18.12.2014.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
1.170.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem osiguravanja učinkovite i djelotvorne dodjele i korištenja sredstava za provedbu projekata u sektoru prometa kroz OP Promet, Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke (sufinancirano ERDF-om), u skladu sa relevantnim pravilima i procedurama. Ovaj poziv namijenjen je isključivo za dostavu projektnog prijedloga za projekt, koji se planira sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblja 2007-2013 i 2014 – 2020. Pod time se podrazumijeva dostava prijavnih obrazaca za velike projekte koji će se naknadno uputiti u Europsku Komisiju na daljnju procjenu i odobravanje.

Prihvatljivi prijavitelj:

Ovaj ograničeni poziv usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja. Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva je Zračna luka Dubrovnik, d.o.o., Dubrovnik.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Troškovi planiranja i projektiranja 
  • Rješavanje imovinsko pravnih poslova i kupovina zemljišta
  • Troškovi građenja i izgradnje
  • Troškovi nabave postrojenja i strojeva
  • Troškovi tehničke pomoći
  • Troškovi nadzora na projektom
  • Informiranje i publicitet vezani uz projekt, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala
    (letaka, brošura, plakata, i sl.)
  • Upravljanje projektom i administracija (do maksimalno 10% ukupne vrijednosti projekta)
Stopa sufinanciranja:

Maksimalni iznos potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova Projektnog prijedloga. Preostali iznos troškova projekta, iznad iznosa potpore koja se dodjeljuje u okviru ovog Poziva, mora biti financiran od strane korisnika iz vlastitih sredstava ili iz drugih izvora.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.79 MB