Računovođa

Search form

Organizacija: 
INTERREG IVB NWE
Lokacija: 
Lille, Francuska
Datum objave: 
16.01.2014.
Datum završetka: 
31.01.2014.
Kratki opis posla: 

Europska ekonomska interesna skupina pod nazivom "Europska agencija za prekograničnu, transnacionalnu i prekograničnu suradnju" u potrazi je za računovođom. Njegova će odgovornost biti računovodstveni poslovi, plaće i socijalna sigurnost.