Radionica o programu LIFE

Search form

Radionica o programu LIFE

Kategorija: 
Trajanje: 
17. lipnja 2015. godine u trajanju od 09:00 do 17:00 sati
Mjesto: 
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji projekata
Kontakt: 


e-mail: life@mzoip.hr

Kratki opis: 

Radionica ima za cilj potencijalnim prijaviteljima projekata dati detaljnije i praktične informacije o Programu LIFE, prioritetnim područjima i temama projekata te načinu prijave. Kroz Program LIFE 2014.-2020. sufinanciraju se pilot, demonstracijski, najbolje prakse i informacijski projekti iz područja zaštite okoliša (priroda i biološka raznolikost; okoliš i učinkovitost resursa; upravljanje okolišem i informacije) te klime (smanjenje; prilagodba; upravljanje i informacije).

Prijave se zaprimaju do 16. lipnja 2015. godine.