Radne posjete

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Jedan od alata programa Fiscalis 2013 i Carine 2013. Provodi se tako da službena osoba iz jedne države sudionice Programa dolazi u drugu zemlju koja sudjeluje u Programu kako bi se realizirali prije definirani ciljevi. Radni posjeti se smatraju najfleksibilnijim oruđem te omogućavaju relativno brzu reakciju na nacionalne potrebe. One daju mogućnost dužnosnicima iz nacionalnih uprava da dogovore bilo kakvu djelatnost ili predmet (operativni, tehnički, strateški) koje je u okviru programa potrebno razraditi. Radni posjet smatra se najfleksibilnijim alatom u okviru programa i omogućuje razumno brzu reakciju na nacionalne potrebe.

Postoje dvije vrste radnih posjeta: 

  • "Dolazni radni posjeti" - radni posjet u kojem je sudionik iz druge zemlje sudionice domaćin vlastitoj upravi
  • "Odlazni radni posjet" - radni posjeti u kojima sudionici iz vlastite administracije posjećuju druge zemlje sudionice