Raising teachers

Search form

Raising teachers
O projektu: 

Projekt je fokusiran na tri glavne aktivnosti:
1. Pokusni novi nastavni sustav ocjenjivanja, s elementima samoprocjene i samoocjenjivanja (koji će biti predstavljen u cijelom sustavu obrazovanja, povezan s sustavom nagrađivanja);
2. Poboljšanje znanja i vještina učitelja za podučavanje mješovitih razreda, učenika s posebnim potrebama ili novih predmeta u višim razredima;
3. Podrška za prekvalifikacije za nova radna mjesta, uključujući poboljšanu podršku poduzetništvu i inicijativu u samozapošljavanju .

Prijavitelji: 

Ministarstvo obrazovanja i znanosti,

Latvija

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

edukacija i trening

Trajanje: 
2009. - 2012.
Iznos ugovora: 
28.203.603,00 €
EU sufinanciranje: 
23.968.460,00 € (85%)