Natječaj

Search form

Razvoj e-usluga

Referenca: 
KK.02.2.1.01
Datum objave: 
18.07.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
626.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha Poziva: povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave uspostavom IKT strukture za koordinaciju komunikacije te razvojem softverskih rješenja. 

Predmet Poziva: razvoj e-aplikacija kao što su e-Zdravlje, e-Uprava za zemljišno i prostorno planiranje, e-Kultura, e-Turizam, e-Pravosuđe, e-Uključivanje, s ciljem pružanja boljih usluga građanima i povećanja produktivnosti javnog sektora, a u skladu s prioritetima za financiranje utvrđenim u Strategiji e-Hrvatska 2020. 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Ministarstvo zdravlja;
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja;
 • Ministarstvo kulture;
 • Ministarstvo turizma;
 • Ministarstvo pravosuđa;
 • Ministarstvo branitelja;
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;
 • Državna geodetska uprava.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada analiza, planova, studija, smjernica i ostalih dokumenata, kao i snimki postojećeg stanja (npr. studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, planovi, tehničke specifikacije, i sl.);
 • Izrada detaljnih specifikacija i izrada/uspostava aplikacija koje će pristupati objedinjenoj bazi podataka;
 • Definiranje i izrada sučelja prema aplikacijama koje nisu obuhvaćene integracijom;
 • Razvoj/uspostava/nadogradnja IT sustava za pružanje e-usluga uključujući poslovnu analizu, razvoj, testiranje, integraciju sustava, upravljanje bazama podataka, provedbu i obuku, kao i praćenje i evaluacija uspostave informacijskog sustava;
 • Uspostava procesa certificiranja;
 • Nabava odgovarajuće opreme;
 • Upravljanje projektom (izrada projektne prijave (aplikacije) za provedbu projekta, izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu javnih nabava i provedba javnih nabava, upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada opisa poslova i tehničkih specifikacija, financijsko upravljanje, izvještavanje),
 • Podizanje svijesti i edukacija službenika i djelatnika;
 • Podizanje svijesti građana o novim uslugama;
 • Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

Iznos sufinanciranja:

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 700.000,00 kn.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 132.000.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Projekt se može financirati u iznosi do 100% prihvatljivih izdataka.
 
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.
Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine.


Dokumenti: 
AttachmentSize
2c1.2_Sažetak_Poziva.pdf385.28 KB