Natječaj

Search form

Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

Datum objave: 
03.08.2018.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj Poziva: poboljšati socio – ekonomske i životne uvjete u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri: udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova, zaklada, jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave Šibensko–kninske, Osječko–baranjske, Zadarske, Sisačko–moslavačke i Vukovarsko–srijemske županije, međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 76.362.095,00 HRK te je podijeljen po gradovima (5 grupa alokacija) u kojima će se provoditi projektne aktivnosti. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.