Natječaj

Search form

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Referenca: 
UP.02.2.2.12
Datum objave: 
29.05.2020.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2020.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
100 milijuna kuna
Kratak opis natječaja: 
Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji gore navedenih skupina, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici. 

Prihvatljivi prijavitelji su neproftine organizacije, organizacije civilnog društva i ustanove socijalne skrbi. 

Natječajna dokumetacija dostupna je na poveznici