Natječaj

Search form

Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci

Datum objave: 
04.12.2013.
Datum završetka natječaja: 
08.01.2014.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
23.622.687,50 €
Kratak opis natječaja: 

„Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci“ je ograničeni poziv za dostavu prijedloga za specifičnog i unaprijed definiranog prijavitelja. Poziv na dostavu prijedloga je organiziran u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama. 
Glavni cilj Poziva je poticanje izvrsnosti u inovacijama i istraživanju u Republici Hrvatskoj te smanjivanje regionalnih nejednakosti u razini razvijenosti znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture. Navedeni cilj će se postići kroz poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije kroz infrastrukturne investicije te ulaganja u potrebnu istraživačku opremu. 
Očekivani izlazni pokazatelji ovog Poziva su opremljeni istraživački centri i laboratoriji na kampusu Sveučilišta u Rijeci, a definirani u okviru OPRK-a 2007.-2013., preciznije opremljenost Centra za visokopropusne tehnologije u biomedicini, Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centra za napredno računanje i modeliranje i Laboratorija Građevinskog fakulteta, koji će do završetka projekta biti opremljeni i stavljeni u funkciju: Hidrotehnički laboratorij, Geotehnički laboratorij, Laboratorij za prometnice, Laboratorij za materijale i Laboratorij za konstrukcije.