Natječaj

Search form

Razvoj ljudskih potencijala unutar HZZ-a (HR 12 IB SO 01 TWL)

Referenca: 
EuropeAid/134820/M/ACT/HR
Datum objave: 
28.06.2013.
Datum završetka natječaja: 
12.12.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 
Budžet: 
204.000,00 €
Kratak opis natječaja: 
Opći ciljevi natječaja su unaprijediti kvalitetu, djelotvornost i učinkovitost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima.
Svrha projekta je razvoj postojećih ljudskih potencijala HZZ-a i njihova integracija u usluge HZZ-a kako bi se poboljšali kapaciteti u komunikaciji prema klijentima. 

Prihvatljive aktivnosti:
  • Provođenje detaljnih analiza usluga koje trenutno pruža HZZ u okviru postojećih ljudskih potencijala
  • Izrada preporuka o budućem razvoju HZZ poslovnih procesa i aktivnosti koje podržavaju usluge ljudskih potencijala 
  • Izrada smjernica za operativno upravljanje ljudskim potencijalima 
  • Provođenje analize potreba ljudskih potencijala, izrada programa osposobljavanja i materijala za obuku
  • Provođenje treninga i priprema izvješća trening ocjenjivanja
  • Razvijanje on-line zajednice menadžera
  • Izrada promotivnog plana
  • Organiziranje najmanje 5 promotivnih događaja u obliku prezentacije u prostorijama HZZ-a za zaposlenike
  • Projektiranje promotivnih brošura
Projekt će biti financiran 85% od strane IPA programa, a sufinancirati će ga Republika Hrvatska sa 15% sredstava.