Natječaj

Search form

Razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje

Status: 
Regija: 
Budžet: 
5.882.353,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja: 

Poticanje rasta zaposlenosti u hrvatskim županijama kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

Ostali ciljevi: 

  • Osigurati potporu Lokalnim partnerstvima promičući lokalni pristup u rješavanju problema na tržištu rada kroz provedbu inovativnih mjera/projekta koji doprinose ostvarivanju ciljeva definiranih u županijskim strategijama razvoja ljudskih potencijala te pripadajućim lokalnim i regionalnim planovima zapošljavanja ciljajući različite skupine nezaposlenih 
  •  Jačanje kapaciteta lokalnih dionika te osiguranje samo funkcioniranja Lokalnih partnerstava
Dijelovi natječaja:

  • Financiranje projekata koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala
  • Jačanje kapaciteta Lokalnih partnerstava za zapošljavanje
Ciljne skupine:

  • Komponenta 1: Ciljane skupine definirane u županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala
  • Komponenta 2: Lokalna partnerstva za zapošljavanje 
Objava natječaja: 2. kvartal 2014. godine