Natječaj

Search form

Razvoj poslovne infrastrukture

Referenca: 
KK.03.1.2.01
Datum objave: 
15.09.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
380.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom. Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog poziva su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu.

Prihvatljivi PPI su: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi i znanstveno-tehnološki parkovi. 
Prihvatljivi PPI u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća (bez obzira na njihov pravni oblik) sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. 
PPI u javnom vlasništvu, kao i JLS/JRS, mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici sukladno Prilogu I Uredbe 651/2014. 

Prihvatljive aktivnosti:  

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.
  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.  
Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna, dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna.


Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip6.68 MB