Natječaj

Search form

Razvoj projekata - skupni projekti

Referenca: 
EACEA/31/2012
Datum objave: 
05.10.2012.
Datum završetka natječaja: 
12.04.2013.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Budžet: 
18.250.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Financijske potpore namijenjene su nezavisnim produkcijskim tvrtkama koje su registrirane najmanje tri godine te već posjeduju međunarodno iskustvo (poželjno je da su realizirale barem jedan filmski projekt i to pet godina prije podnošenja prijave) kao i financijske mogućnosti s pomoću kojih mogu prijaviti više projekata odjednom. U slučaju da tvrtka ne ispunjava kriterije, može zatražiti financijska sredstva za razvoj pojedinačnoga projekta. Financijska sredstva za drugu fazu razvoja skupnih projekata mogu zatražiti samo one tvrtke kojima je odobrena potpora za prvu razvojnu fazu projekata. Financijska potpora iznosi od 70.000,00 do 190.000,00 eura.
Aktivnosti: dramski projekti namijenjeni za komercijalne svrhe u trajanju od najmanje 50 minuta; kreativni dokumentarci namijenjeni za komercijalne svrhe u trajanju od najmanje 25 minuta; animacije namijenjene za komercijalne svrhe u trajanju od najmanje 24 minute.
Natječaj je namijenjen europskim tvrtkama, a posebno neovisnim produkcijskim tvrtkama.
Izvor: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/independent-producers/develop...