Natječaj

Search form

Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova

Datum objave: 
29.12.2017.
Datum završetka natječaja: 
15.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Predmet poziva je doprinijeti ispunjenju obveza iz Direktive o staništima i Direktive o pticama vezanih uz praćenje i izvještavanje o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova na području RH. 

Projekt se provodi u RH, a provedba u drugim Zemljama članicama EU ograničena je na aktivnosti jačanja kapaciteta s ciljem jačanja stručnog znanja i razmjene iskustava i primjera dobre prakse vezane uz razvoj Sustava praćenja i izvješćivanja za djelatnike Prijavitelja.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.