Natječaj

Search form

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica

Datum objave: 
28.11.2017.
Datum završetka natječaja: 
28.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Pleternica s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Kohezijskog fonda za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ iznose 99.099.103,00 kuna.

Dokumenti: