Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

Search form

Kratki opis: 


Ovaj cilj pokriva sve regije EU koje ne ispunjavaju uvijete cilja konvergencije.

Kroz Uniju, u sklopu oba cilja (konvergencija te regionalna konkurentnost i zapošljavanje) ESF će pružiti podršku za 5 ključnih područja djelovanja:

  1. Povećanje prilagodljivosti radnika i poduzeća 
  2. Poboljšanje pristupa zapošljavanju i sudjelovanju na tržištu rada 
  3. Ojačanje socijalnog uključivanja borbom protiv diskriminacije i olakšavanjem pristupa tržištu rada ugroženim skupinama 
  4. Promicanje partnerstva za reforme u području zapošljavanja i uključivanja 
  5. Proširenje i poboljšanje ulaganja u ljudski kapital posebice kroz poboljšanje sustava obrazovanja i osposobljavanja 
U manje prosperitetnim regijama koje udovoljavaju kriterijima cilja konvergencije, ESF će također podržati: 

  • Pojačane napore za proširenje i poboljšanje ulaganja u ljudski kapital, posebice kroz poboljšanje sustava obrazovanja i osposobljavanja 
  • Akcije usmjerene na razvoj institucionalne sposobnosti i učinkovitosti javne uprave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.