Regionalna konkurentnosti i zapošljavanje

Search form

Kratki opis: 

U sklopu ovog cilja prioriteti su bazirani u na: 

  • Inovacije i gospodarstvo temeljno na znanju: jačanje regionalnih kapaciteta za istraživanje i tehnološki razvoj, poticanje inovacija i poduzetništva, jačanje financiranja pogotovo u pogledu poduzeća koja su uključena u gospodarstva temeljena na znanju 
  • Okoliš i sprečavanje rizika: čišćenje zagađenih područja, jačanje energetske učinkovitosti, promoviranje čistog javnog prijevoza u gradovima i izrada planova za prevenciju i ograničavanje prirodnih i tehnoloških rizika 
  • Pristup prometnim i telekomunikacijskim uslugama od općeg gospodarskog interesa  
Cilj je otvoriti radna mjesta promicanjem konkurentnosti i učini regije o kojima je riječ privlačnijima za tvrtke i ulagače. Taj se cilj odnosi na sve regije u Europi koje nisu pokrivene ciljem konvergencije. 

Drugim riječima, njegova je svrha: 

  • pomoći bogatijim regijama da postanu još uspješnije, kako bi se postigao efekt širenja uspješnosti po cijelom EU 
  • potaknuti uravnoteženiji razvoj u tim regijama eliminacijom svih preostalih džepova siromaštva. 
Neke regije, koje su prije bile ispod praga od 75 posto koji bi ih kvalificirao za uključivanje u skupinu konvergencije, primaju dodatna sredstva kako bi im se pomoglo da postupno uvode novi cilj. 

Broj regija na koje se ovaj cilj odnosi: 172 

Broj stanovnika na koje se ovaj cilj odnosi: 330 milijuna 

Ukupni iznos od 55 milijardi eura (16% posto ukupnog proračuna) 

Vrste projekata koje se financiraju: razvoj čistog javnog prijevoza, potpora istraživačkim centrima, sveučilištima, malim i tek pokrenutim poduzećima, edukacija, otvaranje radnih mjesta itd.