Natječaj

Search form

Regionalni vodoopskrbi sustav Zagreb istok

Datum objave: 
29.12.2017.
Datum završetka natječaja: 
29.03.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje područja Zagrebačke županije – Istok s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EC) kako bi se osigurale dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju i povećala stopa priključenosti stanovništva na javne sustave vodoopskrbe.

Projekt obuhvaća izgradnju 316.222 m vodoopskrbne mreže, izgradnju 15 crpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva, izgradnju 8.934 kućnih priključaka, rekonstrukciju 108.152 m vodoopskrbne mreže, rekonstrukciju 1 crpne stanice te izgradnju vodocrpilišta Kosnica (kapaciteta 450 l/s).

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.